Pandemie

Griep is een vrijwel jaarlijks fenomeen, waarbij lang niet iedereen het krijgt. Voor risico-groepen, mensen met een slechte doorbloeding en/of een slechte conditie, is er gewoonlijk de mogelijkheid om te vaccineren, waardoor de vatbaarheid sterk vermindert. Het verwekkende virus moet van een bekend type zijn waar een virus reeds voor ontwikkeld is.

Een pandemie is een grootschalige infectie met een virus van een onbekend type waarvan geen vaccin voorradig is. Dit vaccin kan men pas ‘ontwerpen’, als het voor de mens dodelijke virus bekend is. Wij verkeren nu in het stadium van een vogelziekte dat via uitwerpselen van besmette vogels verspreid wordt. Door onderling direct contact worden alle vogels ziek. Alleen door intensief contact met zieke of dode vogels kunnen ook mensen geďnfecteerd raken. Niet iedereen wordt ziek en van wie ziek wordt, gaat lang niet iedereen dood. Iemand met een goede conditie en een goede doorbloeding wordt vanwege een goed immuunsysteem niet eens ziek.

Een pandemie ontstaat pas een vogelgriep virus zich in een menselijk lichaam, zich gaat muteren tot een van mens maar mens door de lucht overdraagbaar virus. Bekende menselijke influenza virussen zijn ook door de lucht overdraagbaar waardoor een epidemie kan ontstaan. Een pandemie kan ontstaan omdat een nieuw gemuteerd virus minder tegen krachten ondervindt. Het ontwikkelen van een adequaat vaccin duurt vier tot zes maanden en al die kan het virus overal toeslaan. Fataal wordt dan altijd de longontsteking waar het in uitmondt.

Enige jaren geleden was er grote paniek vanwege SARS, uiteindelijk zijn daar nog geen achthonderd mensen aan overleden. De reden van dat geringe aantal was dat daarvoor direct contact met de zieke persoon nodig was. Bij een mogelijk pandemie dat eraan zou kunnen komen, refereren deskundigen altijd de Spaanse griep van 1918, waaraan zo’n veertig miljoen mensen overleden. Echter, toen was de communicatie bijna nul, men wist helemaal van niets, tot het menselijk overdraagbaar virus genadeloos toesloeg. Men kende geen ophokplicht en iedereen was verdwaasd. Het virus keer toen alle gelegenheid om te muteren tot een door de lucht van mens op mens overdraagbaar virus. Nu zit men daar bovenop.

Ondertussen hoeft u niet werkeloos toe te zien. U kunt uzelf beschermen door uw doorbloeding en conditie te verbeteren. Dat gebeurt in rap tempo bij Health Holidays, daar komen mensen van o.a. hoge bloeddruk, diabetes, astma, ME, dystrofie, burnout en vele andere klachten af. Als u daarin geďnteresseerd bent, ga dan naar www.health-holidays.nl. Pandemie of geen pandemie, het is so wie so het beste wat u voor uw gezondheid kunt doen.

e-mail naar aanleiding artikel van heden 11-01-2006 op voorpagina De Telegraaf
Toerist bang voor Turkije. Door Arnold Burlage.

Beste heer Burlage,

Sindsdien beschikken wij over de site pandemie.nl waarvoor ik helaas geen tijd had om die bij te houden. Uw kop "Toerist bang voor Turkije" VP De Telegraaf van vandaag, is wel wat prematuur, sterker nog, Turkije zou er relatief nog goed vanaf kunnen komen.

Ten eerste, de situatie is totaal anders dan bij de pandemie van 1918 (Spaanse griep) waarbij 20 tot 40 miljoen mensen het leven lieten. De communicatie toen was vrijwel nul, ook had men toen geen benul van wat er aan hand was, brandhaarden woekerden door en werden een grote vuurzee.

Nu wordt in alle uithoeken van de wereld vrijwel ieder brandhaardje gesignaleerd, waardoor de vuurzee uitblijft. Al weer enige tijd geleden vielen in Vietnam een beperkt aantal doden en is het vuur nu vrijwel gedoofd. China had diverse haardjes met een aantal dier op mens doden, misschien doven ook daar de vuren. Vanochtend was vanuit China op Radio 1 Journaal een Nederlander uit China aan het woord over de twee doden op het nieuws, die bleken echter nog van vorig jaar te zijn. Op het Nieuws werd dat er niet bij gezegd, vervalsing heet zoiets.

Een pandemie kan echter pas ontstaat als het virus gemuteerd is tot een van mens tot mens overdraagbaar virus. Pas dan wordt het 'linke soep' waarbij vuurzeeën kunnen ontstaan. Dat stadium is in Turkije nog niet gesignaleerd, het blijft bij vuurhaarden die na elkaar doven. Zij kunnen dan het voordeel krijgen dat daar de ellende voorbij is, terwijl het meer naar het westen doorwoekert. Daarbij kan dan die fatale mens tot mens mutant ontstaan met pandemische gevolgen in die gebieden.
Zolang het ook daar bij vuurhaardjes blijft, is de kans groot dat het ook daar met sissers zal aflopen.

In 1958 liftte ik terug uit St Tropez, voor Parijs hingen spandoeken over de weg dat je vanwege het A(ziatische) griepgevaar niet verder mocht. Ook toen had dat geen catastrofale gevolgen.

De heren virologen spiegelen de situatie veel te veel aan die van 1918, maar dat is absolute onzin. Althans, laten wij dat maar vurig hopen.

Wat Turkije aangaat is er nog geen reden tot paniek. Alertheid is sowieso voor heel Europa geboden, Het Turkije-licht staat nog zeker niet op rood en groenlicht is absoluut niet uitgesloten.

Met hartelijke groet,
Rob
Kasper Ligthart.
ApriOri Reizen / Health Holidays
PS Ik neem aan dat u geen bezwaar hebt dat ik dit bericht op pandemie.nl zet. 
De vogelgriep in Trinidad bleek schimmel te zijn.

vrijdag 26 november 2004 10:19

Aldus het bericht, zoals dat op het ANP-net heeft gestaan


Vogelgriep waarschijnlijk bron volgende pandemie (2)

Verbeterde herhaling: correctie 1e zin 2e alinea

BANGKOK (ANP/AFP/RTR) - Het vogelgriepvirus dat dit jaar in grote delen van Azië woedde, is de meest waarschijnlijke bron van een nieuwe menselijke grieppandemie. Zo'n uitbraak kan tot 30 procent van de wereldbevolking ziek maken, aldus een internationaal expert donderdag. De vraag is niet of een nieuwe grieppandemie over de wereld zal razen, maar wanneer, aldus dr. Klaus Stohr donderdag op een persconferentie in de Thaise hoofdstad Bangkok. Volgens de deskundige van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er voorspellingen dat zo'n pandemie twee tot zeven miljoen personen het leven zal kosten en meer dan een miljard mensen ziek zal maken. Een wereldwijde griepuitbraak is niet te voorkomen, maar onduidelijk is of die ,,volgende week of in de komende jaren'' zal uitbreken, aldus Stohr. Vaccinaties zijn op z'n vroegst in maart beschikbaar. Het vogelgriepvirus kostte in Thailand en Vietnam dit jaar 32 mensen het leven.

telegraaf.jpg

Het viel mij direct op dat in het stukje in De Telegraaf twee kanjers van fouten staan. Bij de krant trok ik meteen aan de bel, het redactiesecretariaat verwees mij ongeïnteresseerd naar het ANP. Direct werd daar verklaart dat het veranderen van het menselijk afweersysteem en ook in de wandelgangen van een congres in het geheel niet in hun bericht voorkomt. Terstond werd mij het bewuste bericht toe gezonden, daarvan bleek het Telegraaf artikel een slap aftreksel van het ANP bericht te zijn. Daarin stond dat meer dan een miljard mensen (ernstig) ziek zullen worden, waarvan twee tot zeven miljoen zullen overlijden en dat volgende week of in de komende jaren die pandemie zal uitbreken.

De eerste en grootste fout in De Telegraaf is dat een griepvirus er zoveel tijd voor nodig heeft om zodanig te veranderen dat het menselijk afweersysteem er niet meer tegen bestand is. Gelukkig zit dat anders: het griepvirus veranderd zodanig dat een bestaand vaccin geen enkele bescherming meer tegen het virus kan bieden. De tijd om een nieuw virus te ontwikkelen die dat wel doet, is vier tot zes maanden. In die tijd zullen miljoenen mensen met een slecht afweersysteem komen te overlijden. Alleen een goed immuunsysteem kan dan voldoende bescherming bieden en een goed immuun-systeem, wordt net als biologische leeftijd bepaald door de mate van doorbloeding. Het functioneren van alle organen en systemen ook van die welke het immuunsysteem bepalen, is afhankelijk van de mate waarin zij door het bloed van zuurstof, brandstof en bouwstof worden voorzien.

Reeds enige tijd geleden op vier opeenvolgende werkdagen van elf tot twaalf uur 's ochtends werd het onderwerp pandemie, oorzaak en gevolgen door de beste Nederlandse deskundigen uitvoerig behandeld. Volgens de VPRO die ik ook over het foutieve Telegraaf artikel benaderde zijn de opnamen van De straf van God - Thema over virussen en bacterieën. Week 24 (9 - 13 juni 2003) via www.vpro.nl/programma/madiwodo/dossiers/1276481 nog te achterhalen. Hun conclusie was dat de Spaanse griep in 1918 twintig tot veertig miljoen slachtoffers eiste; de door hun binnen twee jaar te verwachten  pandemie zou volgens hun meer dan honderd miljoen slachtoffer kunnen tellen.

In tegenstelling tot de laatste regel in het Telegraaf artikel is er wel degelijk een goede reden te denken bespaart te worden: verbeter uw immuunsysteem! Dat gebeurt het hele jaar door sapreinigen/ bewegen. Bepaalde vers geperste sappen bevatten chloor en zwavel verbindingen die zeer snel vaatplaque oplossen, waardoor de doorbloeding sterk verbetert. Het werkt zelfs zo goed dan men binnen twee weken van vele klachten, kwalen en medicijnen afkomt omdat alle organen weer beter gaan doorbloeden, dus functioneren. Zie hiervoor www.apriori.nl                                                                                                                                                           Rob Kasper Ligthart                                                                                                                                             directeur ApriOri Reizen / Health Holidays,                                                                                                               sinds 1984 bedenker en ontwikkelaar van het zeer succesvolle sapreinigings-/bewegingsconcept.